facebook
dojazd
telefontel. 604 260 212
Zapytaj o wolne domki

zapytaj

REGULAMIN


W związku z wszechobecną pandemią korona wirusa, na terenie Ośrodka „Promyk Sarbinowo” wdrożono wszelkie środki ostrożności oraz podjęto niezbędne działania rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny minimalizujące ryzyko związane z jego występowaniem.

Szanowni Państwo, poniższy regulamin ma za zadanie określić zasady, które pozwolą zapewnić Państwu bezproblemowy wypoczynek,usprawnić działanie naszego ośrodka oraz zapewnić bezpieczeństwo.

 • Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości opłaty za dwie doby i potwierdzeniu wpłaty w terminie trzy dni od telefonicznej rezerwacji.Resztę należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu.
 • W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwację uznaje się za nieważną.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 15.00 a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Ewentualne wcześniejsze przyjazdy proszę ustalać telefonicznie.
 • W związku z wszechobecną pandemią korona wirusa, na terenie Ośrodka „Promyk Sarbinowo” wdrożono wszelkie środki ostrożności oraz podjęto niezbędne działania rekomendowane przez Główny Inspektorat Sanitarny minimalizujące ryzyko związane z jego występowaniem.
 • Szanowni Państwo, nasz obiekt udostępnia dla dzieci bezpłatny plac zabaw, ale przebywanie dzieci na terenie placu zabaw może odbywać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Osoby dorosłe, rodzice, opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i rozważne korzystanie przez dzieci z atrakcji.
 • Bezwzględnie zakazuje się przebywania na terenie obiektu osobom, które objęte są kwarantanną, a także osobom, u których występują objawy charakterystyczne dla COVID-19.
 • W przypadku wystąpienia u któregokolwiek z gości objawów COVID-19, zobowiązuje się go do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Właściciela.
 • Przebywanie w strefie zabaw, korzystanie z gier umożliwia się wyłącznie gościom wspólnie zakwaterowanym. Jednocześnie, umożliwia się korzystanie z rowerów z uwagi na ich dezynfekcję po każdorazowym użyciu.
 • Zaleca się przestrzeganie ogólnych przepisów prawa oraz dostosowanie się do zaleceń powstałych w związku z COVID-19, między innymi takich jak: zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego wynoszącego minimum dwa metry odległości, częstą dezynfekcję rąk oraz noszenie maseczek w miejscach ogólnodostępnych, z wyłączeniem osób, których obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy.
 • Wpłacony zadatek jest równoznaczny z akceptacją przedmiotowego Regulaminu, ze świadomością ryzyka i konsekwencji płynących z jego nieprzestrzegania oraz ze zrzeczeniem się roszczeń mogących powstać w przyszłości z tytułu powyższego.
 • Dla komfortu wypoczywających cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-8.00. Państwa Goście są naszymi Gośćmi ale tylko do godziny 22.30.
 • Wynajmujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń technicznych powstałych z jego winy.
 • Zabrania się palenia tytoniu,świeczek i smażenia ryb w domkach.
 • Za przedmioty wartościowe pozostawione w domkach oraz mienie tj: parkujące samochody właściciel ośrodka nie odpowiada.
 • Na terenie obiektu nie akceptujemy psów
 • Przy nie dotrzymaniu terminu pobytu nie zwracamy wpłaconego zadatku.
 • Ze względu na dużą ilość dzieci przebywającą w naszym obiekcie nie można przyjeżdżać ze zwierzętami.
 • Za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni. W miejscach przeznaczonych do zabawy takich jak palc zabaw, trampolina dzieci mogą przebywać tylko pod ich opieką.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystany do końca pobyt.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt tel. 604 260 212 .